"En bok att läsa mitt i vardagen"

ELBForlag.com

 FOTO; ENGELSGÅRDEN RENOVERAS FRÄMST IFRÅN ÅR 2013-2016 

En renovering tog plats mellan främst åren 2013-2016 av Engelsgårdens olika byggnader. Gården som var mycket nergången kom i vår ägo vid sommartid år 2013. Och till största delen så var det Alf Lundström som renoverade gården under de år som kom till att följa. Det tog 2 år innan vi kunde flytta in i boningshuset och den 4 september 2015 kunde vi till sist flytta in. Till att börja med är det yttre miljö, därefter inomhusmiljö och till sist tar vi del av hur det såg ut till en början i Ateljén.